RadiologijaPružamo usluga radiografisanja zuba i vilica digitalnim ortopanom, kao i radiografisanje pojedinačno zuba (intraoralni radiogram).

Prednosta digitalnog OPT-minimalno zračenje pacijenta, značajno povećana preciznost snimka, bolja mogućnost dijagnostike, nema čekanja na izradu snimka).

Mi brinemo o zdravlju vaših zuba


©2014. Sva prava zadržana.

Beogradska 45
78430 Prnjavor

+387 51 655 555
sc.radojkovic@gmail.com