Pregled 10 KM
Ekstrakcija zuba 30 KM
Ekstrakcija mliječnog zuba 10 KM
Retroalv. RTG snimak 10 KM
Jednopovršinski ispun kompozitom 40 KM
Dvopovršinski ispun kompozitom 50 KM
Višepovršinski ispun kompozitom 60 KM
Ekstirpacija i preparacija jed. sistema 40 KM
Ekstirpacija i preparacija dvok. sistema 50 KM
Ekstirpacija i preparacija višekan. sistema 60 KM
Liječenje gangrene jedn. sistema 10 KM
Liječenje gangrene dvok. sistema 20 KM
Liječenje gangrene višekan. sistema 30 KM
Def. opturacija jedn. sistema 10 KM
Def. opturacija dvokan. sistema 20 KM
Def. opturacija višekan. sistema 30 KM
Skidanje zubnog kamenca 40 KM
Pjeskiranje zuba 30 KM
Skidanje mekih naslaga sa poliranjem 20 KM
Totalna akrilatna proteza 400 KM
Totalna proteza sa ojačanjem 450 KM
Parcijalna akrilatna proteza 350 KM
Skeletirana parcijalna proteza 500 KM
Totalna prot. na implantima 500 KM
Metal-keramička kruna 150 KM
Metal-keramička kruna (Fuji) 200 KM
Bezmetalna kruna 400 KM
Kruna na implantu 500 KM
Kruna na Straumann implantu 600 KM
Bezmetalna kruna na implantu 800 KM
Žabica 100 KM
Privremena kruna 50 KM
Livena nadogradnja 80 KM
FRC kočić nadogradnja 60 KM
Reparatura proteze 30 KM
Reparatura mobilnog orto. aparata 40 KM
Mobilni aparat 300 KM
Fiksni orto. aparat metalne bravice 1200 KM
Fiksni orto. aparat estetske bravice 1500 KM
Samoiligirajući fiksni. orto. aparat 1600 KM
Ortodontska bravica 40 KM
Retencione folije 50 KM
Reboding 200 KM
Anestezija 5 KM
Toxavit 20 KM
Indirektno prekrivanje pulpe 20 KM
Teška ekstrakcija zuba 50 KM
Hiruška ekstrakcija zuba 150 KM
Impakcija bez liberalizacije 150KM
Cistektomija 200 KM
Liberalizacija bez bravice 150 KM
Liberalizacija sa bravicom 200 KM
Apikotomija 150 KM
Apikotomija sa orto. punjnjem 170 KM
Apikotomija sa retro. punjenjem 170 KM
Mortalna amputacija sa plombom 40 KM
Zalivanje fisura 20 KM
Keramička kruna (fuji) 200 KM
Ortopantomografija 30 KM
3D 8X8 120 KM
3D 5X5 70 KM
3D 8X5 90 KM
Jodoform štrajfna 10 KM
Pregled specijaliste 50 KM
Bio kost 230 KM
Titaniumska membrana 300 KM
Implant MIS 1000 KM
Implant Straumann 1100 KM
Cirkon abatment 100 KM
Ex implantata 200 KM
Sinus lift 1360 KM
Plastika sinusa 80 KM
PRF 300 KM
PRP 685 KM
Splint 60 KM
Laserska termokauterizacija 50 KM
Laser terapija parodontološkog džepa 70 KM
Laser terapija afte – herpesa 70 KM
Laser gingivektomija 100 KM
Resekcija premolara 200 KM
Resekcija molara 400 KM
Nivelacija alveol. grebena 80 KM
Bijeljenje zuba ZOOM lampom 500 KM
Gel za bijeljenje 50 KM
Bijeljenje zuba folijom 150 KM
Bijeljenje jednog zuba 40 KM
Revizija 20 KM
Revizija jednok. sistema 80 KM
Revizija dvokan. sistema 105 KM
Revizija višekan. sistema 125 KM
Vitalna ekstirpacija jednok. zuba 85 KM
Vitalna ekstirpacija dvokan. zuba 105 KM
Vitalna ekstirpacija trokanal. zuba 125 KM

Hiruške kontrole, ortodontske kontrole, faze protetske terapije (brušenje, otisci, kontrole…) i neke faze endodontske terapije ulaze u redovnu cijenu terapije i ne naplaćuju se. Svi ostali radovi kao i specijalni protetski radovi po dogovoru. Akontacija za protetske radove 50% od cijene usluge. Cijene svih intervencija i usluga nakon isteka radnog vremena uvećavaju se za 50%.

Naša adresa

Beogradska 45,
78430 Prnjavor, BIH

Broj telefona

Fiksni: 00387 51 655 555
Mob: 00387 66 277 466

Radno vrijeme

Pon – Pet: 08:00 – 20:00
Subota: 08:00 – 12:00

Email

sc.radojkovic@gmail.com