Vilična cista, jednim dijelom u maksilarnom sinusu. Promjena poslata na patohistološku analizu.

Parodontopatija je kompleksno oboljenje potpornog aparata zuba jer su patološkim procesom zahvaćena sva parodontalna tkiva (gingiva, alveolarna kost, periodoncijum i cement korijena zuba). Bez obzira na tip oboljenja klinički simptomi su slični i bolest karakterišu inflamacija gingive, apikalno pomjeranje pripojnog epitela, parodontalni džepovi, prisustvo gnojnog eksudata u parodontalnim džepovima, subgingivalni konkrementi, labavljenje zuba i patološka […]